Jazda konna

Zapisy na jazdy wstrzymane, brak miejsc. Za utrudnienia przepraszamy.


Zaproszenie

Zarząd Ogniska „Hubert”, zaprasza

na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Ogniska TKKF „Hubert”,
w dniu 17 października 2021 r.
I termin godz 14:00
II termin godz 14:30


Zebranie odbędzie się w świetlicy Ogniska.

PORZĄDEK DZIENNY WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW OGNISKA TKKF

„HUBERT” w dniu 17 października 2021 r.

 1. Rozpoczęcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego zebrania
 3. Przyjęcie porządku dziennego
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków
 5. Sprawozdanie Zarządu
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami
 8. Głosowanie nad wnioskiem o absolutorium
 9. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  a) pytanie: głosowanie jawne czy tajne
  b) zgłaszanie kandydatur (6 miejsc w Zarządzie, 3 w Komisji Rewizyjnej)
  c) zgody kandydatów
  d) głosowanie
 10. Odczytanie wyników głosowania (Komisja Skrutacyjna)
 11. Wolne wnioski
 12. Odczytanie wniosków (Komisja Wniosków) i głosowania nad nimi
 13. Uchwała Walnego Zebrania
 14. Zakończenie

Zarząd TKKF „HUBERT”